Transport med Lastbil
Sjuhärads Tak & Entreprenad AB kan erbjuda transporttjänster me lastbil i egen regi i samband med våra byggprojekt, samt att förse andra uppdagsgivare med säkra gods och materialtransporter m.m. Lastbilen är över 12 ton, och kan lyfta med hjälp kranbil på 1-2 ton. 
 
Vi erbjuder chaufförer med lång arbetserfarenhet med yrkesbevis. Kontakta oss idag på 0704-15 86 37 för mer information