Takrenovering, Tvärred
Takläggare i Borås – Sjuhärads Tak & Entreprenad AB

Här hjälpte vi en kund med Renovering av deras Tak på en Sommarstuga ute i Tvärred, som är en småort inom Borås Kommun. Vi utförde Borttagning av Skorsten samt satte Byggnadsställning i egen Regi. Vi bytte även ut tak och takpannor samt isolering.