Takbyte Arnäsholm

Om & Tillbyggnad samt byte av tak i Arnäsholm, Borås. Beställare Blue Wall Contraction i Väst AB