Byggnadsställning, Lidaholmsgatan

Ställningsentreprenad vid Fasadarbete på Lidaholmsgatan i Borås.
Beställare: Murningsarbeten i Borås AB