Bygge av trapptorn & tillbyggnad. Borås
Ett trapptornsamt tillbyggnad för fönsteranpassning combisafemontage högst upp + ett trapptorn