Byggnadsställning till trapptorn

Uponor, Fristad. För 7 H Tak AB