Ställningsbyggnation, Borås

Ställningsbygge inför balkongreparation. HSB
Torstenssonsgatan, Borås